Saturday, 2 November 2013

வெள்ளைக்காரன் கையில் தமிழ்


இங்கிலாந்தின் நடுவில் நியுவார்க் (Newark) என்ற பகுதியில் உணவு அருந்திக் கொண்டிருந்த எனக்கு ஓர் இன்ப அதிர்ச்சி.. உணவு பரிமாறிய வெள்ளைக்காரரின் கையில் தமிழில் பச்சை குத்தியிருந்தது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget